Stichting kookgroep tot uw dienst

non-profit organisatie
Koken

Hoe het begon...

Vanuit het verlangen om de naasten te dienen door te koken zijn drie enthousiaste dames in 2021 begonnen met koken voor dak- en thuislozen in het centrum van Amersfoort. 

In korte tijd hebben zich een heel aantal enthousiaste vrijwilligers gemeld die ook wilden helpen met koken. Echter konden we deze mensen niet allemaal een plek geven in de gezellige, maar kleine keuken van Motiva Straatadvocaten.

Aangezien een groot deel van de vrijwilligers die zich hadden aangemeld lid zijn van de kerkelijke gemeente Kruispunt, is er gekeken of het mogelijk is om vanuit de kerk te gaan koken. En met succes! Kruispunt wil graag kerk in en voor de wijk wil zijn en het initiatief werd zeer welkom ontvangen.  Deze nieuwe groep is in het najaar van 2022 gestart met proefdraaien.

Een volgende stap!

Het uitbreiden van de kookgroep betekende ook dat er veel meer boodschappen ingekocht worden en dus is er ook meer geld nodig.   

Als kookgroep zijn we volledig afhankelijk van giften die we mogen ontvangen van mensen persoonlijk, diaconieën en bedrijven. Om zorgvuldig met de financiën om te gaan is er in het najaar van 2022 besloten de stap te maken tot de oprichting van de Stichting Kookgroep Tot Uw Dienst.

De kookgroepen

Centrum Amersfoort

De kookgroep in het centrum van Amersfoort kookt wekelijks een warme maaltijd voor dak- en thuislozen die ondersteuning krijgen bij Motiva Straatadvocaten. Deze maaltijd wordt uitgedeeld door de mensen van Motiva Straatadvocaten zelf. De kookgroep is hier verder niet bij betrokken.

Vathorst

In de wijk Vathorst zorgt de kookgroep voor een warme (afhaal)maaltijd voor mensen die door financiële of persoonlijke omstandigheden zich niet altijd een warme maaltijd kunnen veroorloven. Het gaat hierbij om individuen of gezinnen die voornamelijk in en rondom de wijk wonen.

Nieuwland

Op dit moment wordt er aan de keukentafel hard gewerkt!

In samenwerking met de Boogkerk zal er begin 2024 ook een kookgroep starten in de wijk Nieuwland. 

Link naar onze website: https://kookgroeptotuwdienst.nl/

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Kookgroep tot uw dienst
-10